E: hello@karmapix.com

Процедура за рекламации

С процедурата за рекламации KARMAPIX определя условията и правилата за продажба на продукти и услуги чрез е-магазин (online продажно място) www.batodivajn.com както и възможността за рекламации на повредени продукти или некачествени услуги, единствено за продукти и услуги, които са поръчани и платени през интернет страницата, www.batodivajn.com

Подчертаваме, че всички цени, посочени в е-магазина (online продажното място) на KARMAPIX са окончателни в деня на поръчката, изразени в денари, в чиято цена не е включен и данък добавена стойност (ДДС), който допълнително се изчислява и изразява за поръчки, направени за и на територията на Р. Македония.

 

Бато & Дивайн работи в съответствие с определените вътрешни процедури сертифицирани по международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и FSC, както и с внимателно подбрани партньори, всичко за задоволяване на очакваното ниво на качество, отговарящи на изискванията на клиентите, тяхното максимално удоволствие и постоянна защита на околната среда.

 

С приемането на условията и процедурите се смята, че поръчителят е съгласен с условията за сътрудничество с KARMAPIX, а в същите условия и процедури са определени характеристиките за качество на продуктите и услугите, както и взаимните права и задължения. Освен този договор поръчителите имат всички права, предвидени от Закона за защита на потребителите на Р. Македония.

 

Същевременно KARMAPIX получава и третира информацията, жалби и рекламации от поръчителите за всякакви проблеми, свързани с доставката или недостатъци на доставените продукти и услуги, които трябва да бъдат представени в писмена форма до Бато & Дивайн по пощата на  адреса на фирмата и / или по е- пощата, чрез посочените информации за контакт на нашия сайт.

С приемане на условията преди доставката на продуктите, KARMAPIX има задължение да достави здрави, оригинални и качествени продукти в определения срок на доставка. При това се задължава да разгледа всяка информация, оплакване или рекламация, получена от възложителя и ако има обосновано отклонение от договорените характеристики на качество или време на доставка, а това не е настъпила по вина на възложителя, се  върши проверка на продуктите от служители на двете компании.

Ако след проверката се установи отстъпка, се извършва подмяна на продуктите или възстановяване на паричните средства. Приемат се  рекламация на продукти за период не по-дълъг от 30 дни от датата на доставката при възложителя, подадена в писмена форма.

В случай на доставка на продукти, за които е установено, че не отговарят на договорените характеристики за качество, възложителят може писмено да поиска замяна или възстановяване, адресирано до дружеството, чрез посочените данни за контакт на нашия сайт. В случай на замяна на предоставения продукт, крайния потребител (възложителя) е длъжен  да пази същият непокътнат, неизползван, в оригинална опаковка, заедно с приложени документи, с които се потвърждава получаването на продукта, който за сметка на Karmapix ще бъде приет от офисите на поръчителя.

Бато & Дивайн си запазва правото да променя процедурата за рекламация, която е достъпна на интернет страницата www.batodivajn.com. Всички ревизии и / или промени ще бъдат посочени в процедурата и влизат в сила с публикуването им на интернет страницата orders.karmapix.com. Препоръчваме ви, при всяко посещение на сайта, да видите тази процедура, в случай на нововъзникнали промени в нея.

Loading...